Vooropleiding

OPLEIDING - INTERNATIONALE CONGRESSEN & LEZINGEN - VOORDACHTEN, JOBS

gevolgd en/of training gegeven + buitenlandse team-activiteiten

 


ACADEMISCHE OPLEIDINGEN

 

(2000) Doctor in de Psychologie (K.U.Leuven)

(1999) Postacademische vorming Gezondheidspsychologie (Universiteit Gent)

(1995) Voortgezet Academisch Onderwijs: Kwantitatieve Analyse in de Sociale Wetenschappen (K.U. Brussel)

(1994) Cursus Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering (Open Universiteit)

(1992) Licentiaat in de klinische psychologie

(1992) Aggregatie Psychologie (K.U.Leuven)

Erkend Gezondheidspsycholoog (erkenningsnummer: 691105192) & Phd

 

 BIJKOMENDE  OPLEIDINGEN

(sinds aug. 2004) student aan de networking university (California, USA)

(2003 - 2004) Opleiding Ecotherapie (Nederland)

 

 

BEROEPSERVARING OP ZELFSTANDIGE BASIS

 

(juli 2008). Voordracht: sport, werking van het lichaam, optimale voeding (Leuven-B)


(November 2007). Voordracht:  sport & voeding (Den Haag, Nederland)


(sept. 2007) Voordracht: Sport & voeding. Werking van het lichaam en begeleiding van (top-)sporters (Leuven-B)


(dec. 2005) Voordracht voor de CVS-vereniging (Chronisch Vermoeidheidsyndroom): de rol van voeding voor algemeen welzijn. (Houthalen-B)


(feb-mei 2003)  Voordracht: 'No excuse': coaching intervisiegroepen (12 sessies) omtrent gezondheid & preventie (Leuven-B)


(mei 2002) Voordracht: Cliëntbegeleiding. Motivationele aspecten tijdens de intake. (Leuven-B)


(mei 2002) Voordracht: 'Getuigenissen uit eerste hand'. Persoonlijk succes als voorwaarde voor een degelijke begeleiding (Antwerpen-B).


(2002) Voordracht: Cliëntbegeleiding en communicatie: hoe resultaatgericht werken? (Antwerpen-B)


(2002) Opdracht provincie Limburg: Ontwikkeling van een kenniscentrum 'ouderenzorg & gezondheid' - Provincie Limburg: blauwdruk.


(2002) Vlaamse Liga tegen Kanker: Conceptnota voor een nieuwe functie binnen de Vlaamse Liga tegen Kanker. Aanzet tot een profielfunctie.


(2002) Voordracht: Training: Organisatie-uitbouw in de preventieve gezondheidssector: basisprincipes van selectie en opleiding (Antwerpen-B)


(2002) Voordracht: Voeding & sport: begeleiding van gedragsverandering: aanzet tot gezonde eetgewoonte. (Kontich-B)


(2001-2002) Katholieke Universiteit Brussel MANI: Ontwikkeling CD-rom voor laatstejaars secundair onderwijs & studenten hoger onderwijs. Training van vaardigheden


(2001) Voordracht: Organisatie-uitbouw in de preventieve gezondheidssector: basisprincipes van selectie en opleiding (Vianen-NL)


(2001) Projectondersteuning voor de Vlaamse Liga tegen Kanker. Ontwikkeling van een nieuw model voor de vrijwilligerswerking en opstarten van initiatieven in de ziekenhuizen.


(2001) Ziekenzorg CM Effectiviteitsonderzoek van het cursusaanbod Ariadne voor chonisch zieken.


(1996) Lesgever LISREL (enkele practica aan de K.U. Brussel voor de opleiding ‘Kwantitatieve analyse in de Sociale Wetenschappen')


(1993) Vrangenlijstonderzoek Welke factoren hebben een invloed op het al dan niet laten nemen van een uitstrijkje? Analyse van vragenlijsten i.v.m. baarmoederhalskankerscreening en het laten nemen van een uitstrijkje: onderzoek naar determinanten.


(1991) Medewerking aan campagne van Glaxo. Kwalitatief onderzoek naar een methodiek om nieuw product tegen migraine correct te laten voorschrijven door huisartsen. Selectie van relevante fragmenten uit opgenomen communicatie van artsen en patiënten (NL-Fr). Medewerking aan montage audiotape ten behoeve van artsen en patiënten, om juiste differentiaaldiagnose te stellen voor spanningshoofdpijn/migraine.

 

 

  

WERK IN DIENSTVERBAND  Op conctractuele basis / bediende (januari 1988-april 2001)

 

(1999-2001)  nationaal verantwoordelijke mantelzorgvereniging Ziekenzorg CM

 

Realisaties gedurende deze periode (start van de erkenning van Ziekenzorg CM als vereniging van mantelzorgers en gebruikers binnen het thuiszorgdecreet):

Uitgave van een eigen tijdschrift Sonate (verschijnt 4x per jaar)

Ruim 10.000 bewijsbare leden

Cursussen voor mantelzorgers ter preventie van overbelasting (burn-out)

Opleiding lesgevers

Start van mantelzorggroepen in alle Vlaamse provincies + Brussel

Ondersteuning en coördinatie van weerbaarheidscursussen voor chronisch zieken (Ariadne-aanbod)

Onderzoek naar de effectiviteit van het cursusaanbod Ariadne i.s.m. R.U.G (thesisstudent)

Enquêtering bij chronisch zieken en mantelzorgers in opdracht van de overheid of provinciale initiatieven; inclusief analyse & rapportering

Diverse voordrachten voor verschillende doelgroepen

Lid van de adviesraad  'Zorgverzekering' tot maart 2001

 

(1993-1999) wetenschappelijk medewerker, academisch personeel.

LUCAS, (samenwerkingsverband K.U.Leuven en Caritas Catholica Vlaanderen) Evaluatieproject voor Ziekenzorg CM (Kangoeroeproject): evaluatie van een leerproces met als doel gedragsverandering bij een vrijwilligersorganisatie op gang te brengen. Uitwerking van typologieën van kernen, voorstellen van methodieken om een veranderende cultuur bespreekbaar en hanteerbaar te maken bij vrijwilligers met een rijke traditie in het omgaan met chronisch zieken.

Katholieke Universiteit Leuven (afdeling psychodiagnostiek en psychologische begeleiding). Realisaties: ontwikkeling van de Chrysostomosproef, een oriënteringsproef om laatstejaars tijdig te helpen bij het maken een studiekeuze die in overeenstemming is met de persoonlijke capaciteiten. Ontwikkeling van Excursies, domeinspecifieke oriënteringsproeven voor het hoger onderwijs.

Limburgs Universitair Centrum. Realisaties: ontwikkeling studeervaardigheidsproef voor eerstejaars, met als doel tijdig leertekorten te detecteren; onderwijsevaluaties en studentenbegeleiding; onderzoek naar cognitieve en niet-cognitieve factoren die de slaagkansen beïnvloeden, practica bij geneeskundestudenten,vragenlijsten vragenlijstenonderzoek omtrent gezondheid, gedrag en studie.

 

(1988-1992) vrijwilligerswerk in centrum voor partiële hospitalisatie (tijdens opleiding Psychologie)

 

 

 

 Onderzoekservaring

 

Persoonlijke bijdragen omtrent Welzijn (rapporten & publicaties)

 

Wels, G. (1990). Behandeling van migraine en spanningshoofdpijn met biofeedback. Paper geschreven voor het vak gedragstherapie: literatuurstudie i.v.m. het effect van biofeedback op migraine en spanningshoofdpijn.

 

Wels, G. (1992). Therapeutinterventies in therapiesessies en leersessies focusing: een analyse met een herwerkte vorm van Hill's categorieënsysteem. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling K.U.Leuven.

 

Wels, G. (1996).GVO-campagnes: voorwaarden voor een succesvolle aanpak. Stilleesproef met basisprincipes van de GVO-cyclus en elementaire aspecten van epidemiologie, als onderdeel van de proef voor laatstejaars secundair onderwijs.

 

Wels, G. (1998). Fysieke fitheid als voorwaarde voor optimaal presteren. Onderzoek naar de determinanten van stress en prestatievermogen. Modelformulering voor de causale relaties tussen fysieke fitheid, stressbestendigheid, algemeen welzijn en prestatievermogen. Paper ingediend voor het eerste jaar van de Postacademische opleiding Gezondheidspsychologie.

 

Wels, G. & Opdebeeck, S. (1998). Het Kangoeroeproject: evaluatie van een zoek- en leerproces. LUCAS-rapport in opdracht van CM-Ziekenzorg.

 

Wels, G. (2000). Burn-out bij thuisverzorgers. Onder Ons, 408, 4-7.

 

Leijssen, M., Lietaer, G., Stevens, I., & Wels, G. (2000).  Focusing training for stagnating clients: An analysis of four cases.  In J. Marques-Teixeira, & S. Antunes (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy (pp. 207-224).  Linda a Velha: Vale & Vale.

 

Bijdragen omtrent onderwijs en methodologie (rapporten & publicaties)

 

Wels, G. (1994). Niet-intellectuele factoren en studie: toepassing van enkele multivariate analysetechnieken. Paper ingediend voor module 1: Van probleem naar analyse, Kwantitatieve Analyse in de Sociale Wetenschappen.

 

Wels, G., Claes, L., & Janssen, P. J. J. (1995a). Onderzoeksinstrumenten en hun correlaten met het studieresultaat in welbepaalde Vlaamse eerste kandidaturen: een overzicht. niet gepubliceerd intern rapport, doc. a1.01, uitgevoerd in het kader van een opdracht van de Vlaamse minister voor onderwijs, FKFO 94.14.

 

Wels G. & Masui, C. (1996). Studievaardigheidsproef Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur. Constructie en evaluatie. Rapport Project STIM/93/7, STIM/94/2 Stimuleringsfonds LUC.

 

Janssen, P. J., Claes, L., & Wels, G. (1997). Keuzebegeleiding van laatstejaars secundair onderwijs. hoe jongeren helpen bij het maken en toetsen van hun studiekeuze? Tussentijds rapport OBPWO 95.09

 

Wels, G. (1999). Hebben gezondheidsfactoren een invloed op slaagkansen in het hoger onderwijs? Toetsing van een padmodel met lisrel8 en clusteranalyse met HICLAS: mogelijkheden en beperkingen van vragenlijstenonderzoek. Paper ingediend voor het tweede jaar post-academische vorming Gezondheidspsychologie, Universiteit Gent

 

Wels, G., Claes, L., & Janssen, P., J. (1999). Keuzebegeleiding van laatstejaars secundair onderwijs. Hoe jongeren ondersteunen bij het maken en toetsen van hun studiekeuze? Eindrapport voor project OBPWO 95.09 in opdracht van de Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken.

 

Wels, G. (2001). De Chrysostomosproef als studiekeuzebegeleidingsinstrument. Caleidoscoop,  13:5, 22Wels, G. (2001). Zelfselectie voor de poort. Caleidoscoop, 13 sept., nr5, 22-25

 

Depreeuw, E., Leniere, J. & Wels, G. (2002).  Mani.  Het hoger onderwijs binnen handbereik (CD-rom) .  Antwerpen:  Maklu – Garant.

Wels, G. (2001) Chrysostomos voorspelt slaagkansen. Tijschrift Klasse voor leerkrachten 112, p. 10-14

 

Wels, G. (2000). Kiezen volgens capaciteiten. De Chrysostomosproef als middel tot zelfselectie en positieve (her)oriëntering bij de overgang van secundair naar hoger onderwijs. Niet gepubliceerd doctoraatsproefschrift, K.U.Leuven.

 

Wels, G., Schodts, L. & Claes, L. (1999). Toegang tot het hoger onderwijs: middelen voor zelfselectie. In M. Lacante, P. De Boeck & G. Vander Steene (ed). Meer kansen creëren voor het hoger onderwijs, pp67-84. Diegem: Kluwer Editorial.

 

Janssen, P. J., Claes, L., & Wels, G. (1998). Keuzebegeleiding van laatstejaars secundair onderwijs. hoe jongeren helpen bij het maken en toetsen van hun studiekeuze?deel I: chrysostomosproef. aspecten van validatie. Tweede tussentijds rapport OBPWO 95.09.

 

Wels, G., Claes, L., & Janssen, P. J. J (1996). Abituriënten met Chrysostomos op Excursie. De effectieve sanering van een feitelijk nodeloze hecatombe in de overgang van Secundair naar Hoger Onderwijs? Eindrapport FKFO 94.14. in opdracht van de Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken.

 

Wels, G., Claes, L., & Janssen, P. J. J. (1995b). Abituriënten met chrysostomosproef op excursie. blauwdruk voor de constructie van de chrysostomosproef. voortgangsrapport, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister voor onderwijs. intern rapport, doc c1.01.

 

Wels, G. (1994). Levensoriëntatie en locus of control: invloed op studiestress en studieproblemen? Over de constructie van enkele meetmodellen en het belang van hun betrouwbaarheid en validiteit bij het fitten van een padmodel met LISREL8. Paper ingediend voor module 5: LISREL, Kwantitatieve Analyse in de Sociale Wetenschappen.

 

Wels, G., Opdebeeck, S. (2000): Op weg naar nieuwe vrijwilligheid. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 24, 15-20.

 

Wels, G. (2000). Nota over de gebruikersbijdrage voor gezinszorg. Enquête uitgevoerd bij 2000 gebruikers door de mantelzorgvereniging Ziekenzorg CM in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en gelijke Kansen.

 

Vinck, J., Wels, G., Arickx, M., & Vinck, S. (1998). Optimisme gemeten. Validatie van de Nederlandstalige Levensoriëntatietest bij jongeren. Gedrag & Gezondheid,26, 79-90.

 

Wels, G. (1997). Bak het niet te bruin. Voorstel voor een campagne ter preventie van huidkanker. Paper ingediend voor de module 'Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering', Open Universiteit.

 

Wels, G. (1994). De gevolgen van de economische evolutie: Wie wil meer betalen voor een minder vervuilende industrie? Een loglineaire analyse. Paper ingediend voor module 4: Loglineaire modellen, Kwantitatieve analyse in de Sociale Wetenschappen.

 

Wels, G. (1992) Dokter-patiënt relatie: enkele reflecties a.h.v. een empirische vaststelling. Paper geschreven in het kader van Practicum Gezondheidspsychologie.

 

(+32) - 089 25 45 25

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

WELS INTERNATIONAL

Wiekstraat 36, 3600 Genk